poczta@gannet.pl

GPS w maszynach coraz bardziej popularny

raportrolnylogo

…”– Właściciel wyposażonego w odpowiedni moduł pojazdu jest w stanie zdefiniować strefy, w których dany sprzęt może się poruszać i których nie powinien opuszczać. Każdy wyjazd z określonego obszaru powoduje wysłanie alertu w postaci SMS-a, e-maila lub VMS-a (wiadomość głosowa, która może być przekazana zarówno na telefon stacjonarny, jak i komórkowy) do osoby odpowiedzialnej za zarządzanie maszyną. Efektem jest z jednej strony zapobieganie kradzieżom, a z drugiej ograniczenie wykonywania nieautoryzowanych prac na koszt właściciela pojazdu – dodaje Bogdan Kwiatkowski. „…

źródło: https://raportrolny.com/maszyny/item/4372-gps-w-maszynach-coraz-bardziej-popularny