poczta@gannet.pl

Nielegalne składowanie odpadów

log4pl

…”Przygotowana przez firmę Gannet Guard Systems oraz TVN prowokacja polegała na umieszczeniu zasilanego baterią modułu lokalizacyjnego wewnątrz butelki po oleju, która miała spełniać warunki odpadu „niebezpiecznego” podlegającego utylizacji przez przedsiębiorstwo podejrzane o niezgodne z prawem działania. Butelka została zręcznie podrzucona do naczepy wypełnionej odpadami. Dzięki temu dziennikarze mogli sprawdzić, w jakim miejscu składowane są chemikalia, czy jest to obszar działania firmy oraz czy spełnione są wymagane prawem warunki przechowywania.

„Odpowiednio przygotowany i zabezpieczony moduł GPS/GSM, dla pewności uzupełniony o możliwość radiowego namierzenia miejsca jego pobytu, został umieszczony w nielegalnym ładunku. Skonfigurowano go w ten sposób, że w równomiernych odstępach czasu wysyłał informacje dotyczące swojej aktualnej pozycji. W efekcie, za sprawą aplikacji mobilnej prezentującej na mapie dane dotyczące lokalizacji namierzanego pojazdu, dziennikarze TVN trafili na miejsce wywózki nielegalnych odpadów” – mówi Mirosław Marianowski, ekspert ds. bezpieczeństwa z firmy Gannet Guard Systems.”…

źródło: https://log4.pl/nielegalne-skladowanie-odpadow,12,15265.htm