poczta@gannet.pl

Popularność systemów monitoringu floty będzie stale rosła

flotaonline

…”Skutecznym narzędziem nadzorowania stylu jazdy kierowców są właśnie systemy monitoringu. – Jedna z funkcji udostępnionych przez Gannet Guard Systems w ramach aplikacji Eurofleet pozwala na raportowanie przekroczeń prędkości na podstawie danych telematycznych zbieranych w trakcie wykorzystania auta. Może to być podstawą do stworzenia systemu motywacyjnego dla kierowców bazującego na grywalizacji, poprzedzonego np. kursem ecodrivingu – podsumowuje Radosław Stryjski.”…

źródło: http://www.flota.com.pl/aktualnosci/4859/popularnosc-systemow-monitoringu-floty-bedzie-stale-rosla.html