poczta@gannet.pl

GanTrack PLUS Gold

GanTrack PLUS Gold

Radiowy system lokalizacji po kradzieży z dodatkowym modułem powiadomień

GanTrack PLUS to system radiowej lokalizacji pojazdów po kradzieży. Składa się z dwóch
niezależnych urządzeń – jeden z nadajników podpinany jest do akumulatora samochodu, a
drugi pracuje na własnej baterii (wystarcza aż na 3 lub 5 lat) i jest montowany głęboko w
pojeździe. Oba urządzenia posiadają wodoodporną obudowę.
System umożliwia odnalezienie zaginionego pojazdu dzięki wykorzystaniu pasma
częstotliwości radiowych, których nie są w stanie zniwelować zagłuszarki GPS/GSM. Nie
traci zasięgu w garażach podziemnych czy stalowych kontenerach – sygnały radiowe
wydostają się nawet przez mikroszczeliny, co umożliwia skuteczne namierzenie pojazdu.
Dodatkowy moduł powiadomień umożliwia alarmowanie niepożądanych zdarzeń takich jak:
 odpięcie głównego zasilania,
 demontaż urządzenia,
 zagłuszanie,
 utrata komunikacji z serwerem.
Dzięki tym funkcjom można błyskawicznie poinformować właściciela o zaistniałej sytuacji i
rozpocząć procedurę namierzania skradzionego obiektu przy użyciu sprzętu
radionamiarowego.

 • Najskuteczniejszy system lokalizacji po kradzieży.

  1
 • Lokalizowanie samochodu z dokładnością do kilku centymetrów.

  2
 • Odporność na zagłuszanie przez zagłuszarki GPS/GSM powszechnie stosowane przez złodziei.

  3
 • Alarmowanie właściciela o niepożądanych zdarzeniach.

  4
 • Lokalizacja na terenie całej Europy.

  5
 • Wymiana baterii co 36 miesięcy.

  6