poczta@gannet.pl

Zarządzaj pracownikami za pomocą smartfona

W jaki sposób kontrolować pracowników, by zwiększyć wydajność firmy? Odpowiedzią jest aplikacja do zarządzania środkami mobilnymi, pozwalająca na lepszą organizację wykonywania zleceń.

Kluczowe dla wielu firm jest efektywne kierowanie nie tylko parkiem maszyn, flotą samochodów, ale także działaniami pracowników. Przestoje, przedłużające się przerwy czy niewystarczające pokrycie w terenie przyczyniają się do obniżania potencjału firmy oraz zmniejszenia zysków z wykonywanych zleceń. Na większość tego typu problemów odpowiedzią może stać się odpowiednia aplikacja mobilna. Ma ją w swojej ofercie m.in. firma Gannet Guard Systems. Dzięki aplikacji Eurofleet wszyscy właściciele flot mają dostęp do informacji na temat zadań wykonywanych przez pracowników.

Jedną z funkcjonalności jest opcja ustawiania tzw. wizyt u klienta. Daje ona możliwość zaznaczania odwiedzanych punktów wraz z czasem przebywania w nich. Po dodaniu wizyty program pobiera lokalizację GPS oraz umożliwia przypisywanie notatek do poszczególnych oznaczeń u klientów, dealerów i w punktach. Dzięki temu pracownicy i menadżerowie mogą określać dokładnie zakres działań. Ułatwia to organizację czasu pracy oraz poprawia wydajność. Pozwala również jasno określić obowiązki, jakie w miejscu zlecenia ma wykonać pracownik.

Kolejnym dodatkiem jest funkcja udostępniania zleceń. Są to zadania wysyłane przez przełożonego/koordynatora do zainteresowanego, które może on przyjąć, odrzucić lub zakończyć, jeśli zlecenie zostało wykonane. Przykład? Kierowcy taksówek przyjmują kursy wysyłane im przez koordynatorów bądź rezygnują z nich. Na tej właśnie zasadzie działa Eurolfleet.

W jaki sposób aplikacja ułatwia zarządzanie firmą i pracownikami? Daje możliwość późniejszego raportowania liczby odwiedzanych punktów. Dzięki temu pracodawca jest w stanie określić wydajność pracownika i odpowiednio zlecać mu określone zadania, które będą miały realną szansę realizacji. Uzyska dzięki niej wgląd w czas, jaki podwładni spędzają w konkretnych lokacjach i które najczęściej wybierają.

Eurofleet pozwala również na zarządzanie flotą. Daje dostęp do informacji na temat pojazdów wraz z wizualizacją tras pokonywanych przez monitorowane jednostki. Dodatkowym autem jest funkcja alarmów. Zarządca floty jest informowany bezpośrednio dzięki programowi zainstalowanemu w urządzeniu mobilnym np. o uruchomieniu silnika w godzinach nocnych. Aplikacja daje także na dostęp do raportów postój/jazda, które wskazują, ile godzin pojazd (np. maszyna budowlana) pracował, a ile stał bezczynnie. Fleet manager korzystający z narzędzia przygotowanego przez Gannet Guard Systems skontroluje ponadto, w jakich godzinach były używane pojazdy flotowe. Ustalone godziny pracy np. 8-19 ułatwią kontrolę użytkowania samochodów w trakcie pracy i poza nią.

Aplikacja Eurofleet jest dostępna na urządzenia z systemami Android i iOS.

źródło: //nt.interia.pl