GanTrack PLUS 3R

Nasze produkty

GanTrack

radiowy system lokalizacji po kradzieży

GanFleet

monitoring pojazdów GPS

GanTotal

radiowy system lokalizacji po kradzieży

Najnowsze odnalezienia

GANTRACK PLUS 3R

Radiowy system lokalizacji po kradzieży z dodatkowym
modułem powiadomień

Zapytaj o produkt:

Wyślemy dla Ciebie indywidualną ofertę

Administratorem danych osobowych jest Gannet Guard Systems S.A., ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

GanTrack PLUS to system radiowej lokalizacji pojazdów po kradzieży. Składa się z dwóch niezależnych urządzeń – jeden z nadajników podpinany jest do akumulatora samochodu, a drugi pracuje na własnej baterii (w zależności od wybranej opcji wystarcza na 3 lata lub 5 lat) i jest montowany głęboko w pojeździe. Oba moduły mają wodoodporną obudowę.

System umożliwia odnalezienie zaginionego pojazdu dzięki wykorzystaniu pasma częstotliwości radiowych, których nie są w stanie zniwelować zagłuszarki GPS/GSM. Nie traci zasięgu w garażach podziemnych czy stalowych kontenerach – sygnały radiowe wydostają się nawet przez mikroszczeliny, co pozwala namierzyć pojazd z dużą dokładnością.

Dodatkowy moduł powiadomień umożliwia alarmowanie o niepożądanych zdarzeniach takich jak:

  • odpięcie głównego zasilania,
  • demontaż urządzenia,
  • zagłuszanie,
  • utrata komunikacji z serwerem.

Dzięki tym funkcjom można błyskawicznie poinformować właściciela o zaistniałej sytuacji i rozpocząć procedurę namierzania skradzionego obiektu przy użyciu sprzętu radionamiarowego.

 

Dlaczego warto zamontować w pojeździe GanTrack PLUS 3R?

Ponieważ ma on wszystkie zalety modułu GanTrack, a ponadto wysyła alerty o próbie wyeliminowania nadajnika lub zaburzeniach jego działania, co pozwala zyskać szerszy obraz sytuacji i działać skuteczniej, ułatwiając również zadanie służbom prowadzącym poszukiwanie pojazdu.

GŁÓWNE ZALETY GANTRACK PLUS 3R:

1. Najskuteczniejszy system lokalizacji po kradzieży.
2. Alarmowanie właściciela o niepożądanych zdarzeniach.
3. Odporność na zagłuszanie przez zagłuszarki GPS/GSM powszechnie stosowane przez złodziei.
4. Lokalizowanie samochodu z dokładnością do kilku centymetrów.
5. Lokalizacja na terenie całej Polski i w Europie.
6.Wymiana baterii co 36 miesięcy.