poczta@gannet.pl

GPS do kontenerów

GPS do kontenerów

Rozwój techniki pozwala na coraz dokładniejsze i efektywniejsze monitorowanie lokalizacji nie tylko aut czy maszyn roboczych, ale również kontenerów. Zastanawiasz się, jak zabezpieczyć kontener lub znajdujący się w nim towar przed kradzieżą? Jak monitorować kontenery, by ustrzec się przed przykrymi niespodziankami? Rozwiązaniem Twoich problemów jest system oferowany przez Gannet Guard Systems. Nowoczesne, precyzyjne lokalizatory pozwolą na stałe monitorowanie aktualnego położenia i poinformują Cię o ewentualnym otwarciu kontenerów.

 

Jak zabezpieczyć kontener? 

Zabezpieczenie kontenera i znajdującego się w nim towaru możliwe jest poprzez zastosowanie nowoczesnych, precyzyjnych lokalizatorów GPS oferowanych przez Gannet Guard Systems. Nadajniki takie montowane są w ścianach kontenerów. Pozwala to na monitoring kontenerów transportowych różnego przeznaczenia. Rozwiązanie to kierowane jest głównie do przedsiębiorstw, które w efektywny sposób chcą zarządzać oraz optymalizować wykorzystanie kontenerów budowlanych, transportowych czy wielkogabarytowych pojemników na odpady stałe. Ogromną zaletą proponowanego rozwiązania, opierającego się o nadajniki GPS, jest możliwość pracy lokalizatorów bez konieczności podłączania ich do źródeł zasilania. Nadajnik stale przesyła dane o aktualnym położeniu kontenera, które zbierane są co jedną minutę.

 

Lokalizator GPS kontenerów

Lokalizator GPS do kontenera stanowi nie tylko skuteczne zabezpieczenie przed kradzieżą, ale pozwala także na jego monitoring i wielopoziomową kontrolę. Umieszczenie nadajnika GPS umożliwia natychmiastową reakcję w sytuacji próby kradzieży towaru, gdyż wysyłany jest alert do właściciela. Monitoring kontenera pozwala na pozyskiwanie aktualnych danych dotyczących jego lokalizacji oraz informacji o ewentualnym otwarciu przestrzeni ładunkowej. Dzięki temu masz wiedzę co do tego, gdzie został pozostawiony kontener i czas pozostawienia w danym miejscu. Monitoring pozwala także na uzyskanie informacji o warunkach, w jakich przewożone są towary, położenia środków transportu, czasu niezbędnego do dostarczenia załadunku oraz optymalizację kosztów związanych z poszczególnymi operacjami.

Umieszczenie nadajnika GPS w kontenerze poza skutecznym zabezpieczeniem antykradzieżowym, ma również inne zalety. Jedną z nich jest możliwość wyznaczenia stref. Funkcjonalność ta jest niezwykle pożyteczna, kiedy chcesz wyznaczyć obszar, poza który kontener nie powinien lub nie może się przemieścić. Dzięki tej funkcji w przypadku przekroczenia wyznaczonego obszaru, natychmiast otrzymasz alert o aktualnej sytuacji – będziesz wiedział kiedy kontener wjechał, a kiedy wyjechał z wyznaczonej strefy. Pozwala to na podjęcie natychmiastowych kroków i udaremnienie ewentualnej próby kradzieży kontenera.

 

Monitoring GPS oferowany przez Gannet Guard Systems stanowi jeden z podstawowych elementów oprogramowania kierowanych do firm transportowych. Zastosowanie profesjonalnych nadajników GPS w branży logistycznej pozwala na efektywne lokalizowanie przesyłek i śledzenie towaru przewożonego w kontenerach wykorzystywanych w transporcie lądowym, morskim i kolejowym. Rozwiązanie to dodatkowo umożliwia monitorowanie i zarządzanie kontenerami budowlanymi oraz na śmieci. Skontaktuj się z nami i poznaj wszystkie zalety rozwiązań oferowanych przez Gannet Guard Systems.

SYSTEM: GanFleet Container

auto

Do znalezienia tego pojazdu użyliśmy naszego sytemu GanFleet Container Gannet Guard.

zobacz szczegóły

Pobierz ofertę

Wypełnij formularz, aby pobrać ofertę.

Administratorem danych osobowych jest Gannet Guard Systems S.A., ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.