NOWOŚĆ!!!

GANTRACK PLUS

20% ZNIŻKI

SYSTEM RADIOWEJ LOKALIZACJI

Z MODUŁEM POWIADOMIEŃ!

POBIERZ OFERTĘ

Wypełnij formularz, aby pobrać ofertę.

Administratorem danych osobowych jest Gannet Guard Systems S.A., ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Czytaj całość.

 
 

ZWIĘKSZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU GANTRACK

 

PLUS to dodatkowy moduł powiadomień

 

GanTrack PLUS to system szybkiego wykrywania kradzieży z funkcją powiadamiania mający możliwość lokalizowania obiektu. System działa w oparciu o technologię GPS i GSM. Jego zadaniem jest praca w trybie czuwania w celu szybkiego wykrycia kradzieży lub ingerencji nieuprawnionych osób w działanie systemu (próba użycia zagłuszarki GPS/GSM, utrata zasilania, demontaż urządzenia).

Integralną częścią systemu jest możliwość włączania i wyłączania powiadomienia o nieautoryzowanym przemieszczaniu pojazdu za pomocą aplikacji mobilnej EuroFleet PLUS dostępnej na urządzenia z systemem iOS i Android.

Usługa może być dodatkowo rozszerzona o funkcję lokalizacji w czasie rzeczywistym, która umożliwia nieograniczony podgląd położenia pojazdu na mapie za pośrednictwem aplikacji mobilnej EuroFleet PLUS.

Unikalną zaletą systemu odróżniającą go od klasycznych autoalarmów jest nadzór Centrali Alarmowej Gannet Guard Systems monitorującej pojazd w trybie 24/7, do zadań której należy:

–>telefoniczne powiadamianie Klienta o zaistniałych zdarzeniach takich jak: nieautoryzowane użycie pojazduzagłuszanie urządzeniademontaż urządzenia czy utrata głównego zasilania.

–>podanie aktualnej lokalizacji pojazdu

–>współpraca z Policją w przypadku kradzieży pojazdu – w przypadku kradzieży pojazdu dokładamy wszelkich starań, pomagając Policji w odnalezieniu auta po uprzednim zgłoszeniu kradzieży przez Klienta. Pomoc ta objawia się poprzez przekazywanie posiadanych danych lokalizacyjnych z zainstalowanego urządzenia.

Posiadanie systemu GanTrack PLUS uprawnia do ubiegania się o zniżki przy zakupie ubezpieczenia komunikacyjnego dla zabezpieczonego pojazdu.

Odnalezione pojazdy po kradzieży

Poniżej prezentujemy przykłady pojazdów odnalezionych przy pomocy systemów radiowych oraz monitoringu GPS firmy Gannet Guard Systems.

Więcej o namierzaniu radiowym samochodów

ZAUFAJ PROFESJONALISTOM

Odnajdujemy 95% pojazdów w pierwszej dobie od kradzieży

 
Lat na rynku
0
Odnalezionych pojazdów
0 +
Klientów
0 +