Lokalizujemy i odzyskujemy skradzione samochody, czyli cała prawda o Gannet Guard Systems

Najnowsze Informacje – Funkcjonalności – Media

Lokalizujemy i odzyskujemy skradzione samochody, czyli cała prawda o Gannet Guard Systems

Od pewnego czasu w internecie pojawiają się niezgodne z prawdą informacje dotyczące działań prowadzonych przez Gannet Guard Systems (GGS) w zakresie lokalizowania i odzyskiwania skradzionych pojazdów oraz wykorzystywanej przez nas technologii. Postanowiliśmy wyjaśnić, jak w rzeczywistości wyglądają procedury stosowane przez naszą firmę i sprostować ewentualne wątpliwości.

1, GanTrack, stosowany przez Gannet Guard Systems, jest systemem lokalizacji wykorzystującym częstotliwości radiowe przydzielone GGS decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a jego praca jedynie wspomagana jest przez systemy GSM i GPS. Oznacza to, że GanTrack sprawnie funkcjonuje niezależnie od sieci GSM i satelitów GPS. Nieprawdą jest zatem lansowana przez niektórych teza, jakoby GanTrack zawierał „elementy niby-radiowe, tylko pomocnicze i działające na bardzo krótkie odległości”. Z wykorzystaniem aparatury radionamierniczej zamontowanej chociażby w samolocie, będącym do dyspozycji Gannet Guard Systems i wykorzystywanym w akcjach lokalizowania pojazdów, jesteśmy w stanie namierzyć pojazd z odległości nawet kilkudziesięciu kilometrów, nie korzystając przy tym z sygnałów GPS/GSM. Sygnałami tymi jedynie wspieramy się, aby przyspieszyć proces namierzenia poszukiwanego obiektu.

Jeśli chodzi o możliwość zagłuszenia pracy GanTrack, to rzeczywiście w regulaminie wykluczamy odpowiedzialność za zakłócenia transmisji danych niezależne od GGS, takie jak w szczególności znalezienie się Obiektu w strefie silnych zakłóceń sygnałów radiowych. Mamy na myśli np. zakłócenia, których źródłem mogłyby być systemy wojskowe, a których działania nie jesteśmy w stanie wykluczyć.

2. Ustalanie pozycji pojazdu ma miejsce tylko i wyłącznie w przypadku kradzieży lub podejrzenia kradzieży, zgłoszonego wcześniej Policji przez właściciela/użytkownika. Oznacza to, że użytkownik nie jest w żaden sposób śledzony – wyraża on zgodę na namierzanie pojazdu osobom trzecim (w tym przypadku pracownikom GGS) w razie wspomnianego podejrzenia kradzieży lub kradzieży.

3. System GanTrack jest niewykrywalny i niezagłuszalny przez zagłuszarki GPS/GSM stosowane przez złodziei samochodów, ponieważ… nie jest system typu GPS/GSM (co już zaznaczaliśmy). W razie zastosowania zagłuszarek sygnałów radiowych działających na częstotliwościach przydzielonych GGS decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jesteśmy w stanie ustalić, że takie zakłócanie ma miejsce i na tej podstawie dojść, z którego miejsca jest prowadzone, a tym samym namierzyć pojazd.

4. Skradziony pojazd udaje się zlokalizować najczęściej w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Skuteczność namierzania wynosi 98%. Takie są realia naszych działań. Dzięki bardzo wysokiej efektywności namierzania z wykorzystaniem częstotliwości radiowych przydzielonych GGS decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, szybko wskazujemy miejsce przebywania pojazdu.

Wprowadź swój adres e-mail aby otrzymywać nasz newsletter.
baner_gantotal