System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów – liczy się nie tylko lokalizacja – Gannet Guard

Najnowsze Informacje – Funkcjonalności – Media

System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów – liczy się nie tylko lokalizacja – Gannet Guard

Na początku tego roku w życie weszło rozporządzenie mówiące o konieczności zgłaszania wszelkich przewozów towarów wrażliwych w systemie PUESC SENT GEO. Dodatkowym wymogiem stało się wysyłanie danych lokalizacyjnych pojazdów realizujących te przewozy do bazy danych urzędu celnego w czasie rzeczywistym. By mieć pewność, że wszystkie formalności zostały spełnione, warto zainwestować w odpowiedni system monitoringu.

Od 1 października 2018 r. w naszym kraju obowiązkowe stało się monitorowanie przewozu towarów wrażliwych. Wprowadzająca je ustawa z dnia 9 marca 2017 r. została przygotowana w celu uszczelnienia systemu podatkowego. W ramach przygotowanych rozwiązań prawnych przewidziano prowadzenie rejestru, do którego obowiązek zgłoszenia nałożono na trzy rodzaje podmiotów (wysyłającego towar, odbierającego towar i przewoźnika), a monitoringiem objęto przewóz m.in. paliwa, alkoholu skażonego, suszu tytoniowego, oleju rzepakowego, oleju sojowego, margaryny czy gotowych spoiw do form odlewniczych.

Do 31 grudnia 2018 r. działał okres przejściowy, w którym na osoby nie stosujące się do nowego rozporządzenia nie były nakładane kary. Obecnie za nieprzekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego zgłoszeniem grozi przewoźnikowi kara pieniężna w wysokości 10 tys. zł, a kierowcy kara grzywny od 5 tys. zł do 7,5 tys. zł

W jaki sposób realizowane może być przesyłanie danych geolokalizacyjnych? Przewoźnik może wyposażyć pojazd w lokalizator, czyli urządzenie (np. tablet, smartfon), na którym zainstalowano oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, służące do monitorowania trasy przewozu towaru. Ma też możliwość zastosować system gromadzący i przekazujący dane geolokalizacyjne środka transportu, tzw. zewnętrzny system lokalizacji (ZSL). Moduł lokalizacyjny wystarczy zgłosić odpowiednim organom.

„To drugie rozwiązanie okazuje się dokładniejsze i lepsze. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu nie tylko pozwala zaspokajać wszelkie potrzeby związane z obowiązkiem przesyłania danych lokalizacyjnych do urzędu, ale również lepiej zarządzać procesami logistycznymi w firmie” – zauważa Dariusz Kwakszys, IT Manager w firmie Gannet Guard Systems. System monitoringu umożliwia wgląd w czasie rzeczywistym w parametry pojazdu oraz jego lokalizację. Nowoczesna aplikacja pozwala na generowanie raportów dotyczących godzin pracy czy np. zużycia paliwa. Integracja systemu, dzięki specjalnie zaprojektowanym rozwiązaniom dedykowanym przedsiębiorcom zobowiązanym do monitorowania przewozów towarów wrażliwych, może przebiegać niezwykle szybko i sprawnie.

„Nowe przepisy wymuszają na właścicielach pojazdów przewożących towary wrażliwe rejestrację urządzeń GPS w systemie urzędu celnego. Aby tego dokonać, trzeba podać specjalne hasło Operatora, po które właściciel pojazdu musi się do nas zgłosić. W kolejnym kroku, przy pomocy otrzymanego od nas hasła, klient rejestruje urządzenia GPS, podając jako numer identyfikacyjny numer naszego modułu GPS. Na koniec zgłasza się do nas z prośbą o rozpoczęcie wysyłania danych z urządzeń, które zarejestrował w urzędzie. Wówczas my uruchamiamy dla danego urządzenia automatyczne wysyłanie danych” – opisuje proces technologiczny Bartłomiej Wojcieszek, Software Developer w firmie Gannet Guard Systems. „Co ważne, od 1 lutego wszelkie niezbędne dane podchodzące z systemów lokalizacji Gannet Guard Sytems są wysyłane do systemu PUESC SENT GEO” – dodaje.

Poza obowiązkowymi danymi geolokalizacyjnymi, takimi jak współrzędne geograficzne pojazdu, jego prędkość czy azymut (pozwalający na określenie kierunku poruszania się), system monitoringu pozwala m.in. zbierać oraz analizować wiele parametrów transportu i – dzięki raportom – optymalizować koszty oraz zapobiegać stratom związanym m.in. z niekontrolowanymi ubytkami paliwa. W grę wchodzi również nadzorowanie pracy kierowców oraz zwiększanie ich bezpieczeństwa za sprawą szkoleń wykorzystujących dane o stylu jazdy poszczególnych pracowników.

Wprowadź swój adres e-mail aby otrzymywać nasz newsletter.
baner_gantotal