poczta@gannet.pl

Agregat

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

Sie 2005

Odnalezione: Agregat

Urządzenie zostało skradzione z placu budowy. Guard Systems nie miał żadnych problemów z odnalezieniem agregatu, który został ukryty w miejskiej aglomeracji.

data zniknięcia:

23.08.2005, 12:00

data odnalezienia:

23.08.2005, 15:00