poczta@gannet.pl

ATV – Yamacha Kodiak

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

Mar 2008

Odnalezione: ATV – Yamacha Kodiak

ATV- Yamacha Kodiak została skradziona z farmy w Szwecji. Po kilku godzinach poszukiwań Guard Systems zlokalizował obiekt w zamkniętym garażu. W tym samym miejscu policja odnalazła jeszcze inne skradzione przedmioty.

data zniknięcia:

05.03.2008, 14:00

data odnalezienia:

05.03.2008, 19:00