poczta@gannet.pl

Audi Q5

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

Obszar odnalezienia

Sie 2021

Odnalezione: Audi Q5

  • region: Małopolska
  • odnalezione w: 12 h 00 min

25 sierpnia wieczorem jeden z wieloletnich klientów Gannet Guard Systems z Pomorza zgłosił kradzież Audi Q5. Auto „zniknęło” z parkingu, gdzie pozostawiono je rano.

Strata była tym dotkliwsza, że kradzież miała miejsce podczas wakacyjnego odpoczynku w górach. Na szczęście w Q5 zamontowany był system monitoringu GanTrack GGS1000. Prowadzona z jego wykorzystaniem akcja namiarowa oraz związane z nią nocne poszukiwania zakończyły się sukcesem – samochód rankiem 26 sierpnia odnaleziony został przez ekipę GGS na terenie Katowic. W efekcie współpracy z Policją Audi zostało zabezpieczone i wróci do prawowitego właściciela.

SYSTEM: GanTrack

GanTrack

Do znalezienia tego pojazdu użyliśmy naszego sytemu
GanTrack Gannet Guard.

zobacz szczegóły