poczta@gannet.pl

Audi RS3

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

Obszar odnalezienia

Mar 2021

Odnalezione: Audi RS3

  • region: łódzkie
  • odnalezione w: 6 h 00 min

29 marca wieczornych Centrala Gannet Guard Systems przyjęła zgłoszenie przywłaszczenia Audi RS3 należącego do jednej z wypożyczalni samochodów.

Mimo uszkodzenia modułu GPS/GSM przez złodziei, auto zostało zlokalizowane. Wykorzystano w tym celu sygnały radiowe z drugiego z modułów wchodzących w skład systemu monitoringu GanTotal, który zamontowany był w pojeździe. Działania radionamiarowe pozwoliły załodze GGS podążać w kierunku Audi przemieszczającego się w rejonie przygranicznym z Niemcami. Dyżurny Centrali na bieżąco naprowadzał na cel kolejne załogi policyjne z kilku jednostek. W efekcie RS3 odzyskano. Policja zabezpieczyła ślady, a właściciel odebrał samochód kilka godzin po zgłoszeniu. To kolejny dowód na skuteczność systemu monitoringu radiowego.

SYSTEM: GanTotal

GanTotal

Do znalezienia tego pojazdu użyliśmy naszego sytemu
GanTotal Gannet Guard.

zobacz szczegóły