poczta@gannet.pl

BMW M8

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

Maj 2022

Odnalezione: BMW M8

  • region: Francja, Niemcy, Polska

Pod koniec kwietnia od jednej z firm zajmujących się wynajmem samochodów otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące prawdopodobnego przywłaszczenia należącego do niej BMW M8.

data zniknięcia:

28.04.2022

data odnalezienia:

05.05.2022

Z przekazanych informacji wynikało, że auto – co potwierdziły dane z naszego lokalizatora GPS/GSM – znajduje się we Francji. Ustaliliśmy, że M8 jest w mieście Sète. Przedstawicielom klienta nie udało się jednak odzyskać pojazdu. Kilka dni później poinformowaliśmy zgłaszającego i policję o przemieszczaniu się BMW do Niemiec, a następnie o pojawieniu się samochodu w Polsce. W trakcie działań potwierdziliśmy, że auto cały czas jest poszukiwane. Finalnie wskazaliśmy, że M8 znajduje się w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego i się nie przemieszcza. Podane przez nas współrzędne Komenda Stołeczna Policji, zaangażowana od początku w sprawę, przekazała lokalnym mundurowym. M8 zostało odnalezione.