BMW X5

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

 

ODNALEZIONE:  BMW X5

region: Aglomeracja Śląska

Właściciel, po powrocie z zagranicy, zaparkował swoje BMW X5 na jednej z ulic aglomeracji śląskiej. Następnego dnia rano samochodu nie było w miejscu, w którym go pozostawiono. Po zgłoszeniu kradzieży, załogi Gannet Guard Systems rozpoczęły poszukiwania. Dzięki technologii GanTrack i posłużeniu się zaawansowanymi metodami radionamierzania wykorzystującymi informacje o zakłócaniu sygnału, specjaliści GGS bez większych problemów ustalili, w którym garażu ukryty jest skradziony pojazd. Złodziejom nie pomogło zastosowanie zagłuszarki, która w momencie zlokalizowania BMW wciąż byłą włączona. Odnalezione X5 zostało przekazane małopolskiej policji do dalszych czynności procesowych. To kolejne poszukiwanie, w którym wykorzystano możliwości namierzania silnego sygnału zagłuszającego oraz transmisji nadajnika radiowego.

SYSTEM:  GanTrack

Do znalezienia tego pojazdu użyliśmy naszego systemu GanTrack Gannet Guard.
gannet_gantrack

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

 

ODNALEZIONE:  BMW X5

region: Aglomeracja Śląska

Właściciel, po powrocie z zagranicy, zaparkował swoje BMW X5 na jednej z ulic aglomeracji śląskiej. Następnego dnia rano samochodu nie było w miejscu, w którym go pozostawiono. Po zgłoszeniu kradzieży, załogi Gannet Guard Systems rozpoczęły poszukiwania. Dzięki technologii GanTrack i posłużeniu się zaawansowanymi metodami radionamierzania wykorzystującymi informacje o zakłócaniu sygnału, specjaliści GGS bez większych problemów ustalili, w którym garażu ukryty jest skradziony pojazd. Złodziejom nie pomogło zastosowanie zagłuszarki, która w momencie zlokalizowania BMW wciąż byłą włączona. Odnalezione X5 zostało przekazane małopolskiej policji do dalszych czynności procesowych. To kolejne poszukiwanie, w którym wykorzystano możliwości namierzania silnego sygnału zagłuszającego oraz transmisji nadajnika radiowego.

SYSTEM:  GanTrack

Do znalezienia tego pojazdu użyliśmy naszego sytemu GanTrack Gannet Guard.
gannet_gantrack