poczta@gannet.pl

Kompaktor

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

Kwi 2005

Odnalezione: Kompaktor

Kompaktor wraz z innymi narzędziami został skradziony podczas postoju na parkingu. Urządzenie było zabezpieczone modułem Guard, co umożliwiło jego odszukanie oraz reszty sprzętu, tego samego dnia!

data zniknięcia:

06.04.2005, 08:00

data odnalezienia:

06.04.2005, 16:00