poczta@gannet.pl

Koparka

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

Paź 2004

Odnalezione: Koparka

Guard System rozpoczął poszukiwania maszyny zaraz po sygnale kradzieży. Pół godziny po starcie samolot namierzający podał pozycję skradzionej koparki. Następnie do akcji wkroczyła jednostka naziemna – dalsza część poszukiwania odbyła się z poziomu samochodu namierzającego. Po kilku minutach Policja dostał dokładną pozycję skradzionej minikoparki. Firma, która była właścicielem koparki, odzyskała ją w bardzo krótkim czasie, dzięki czemu maszyna mogła wrócić do pracy.

data zniknięcia:

18.10.2004, 09:00

data odnalezienia:

18.10.2004, 17:00