Koparka

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

 

ODNALEZIONE:  Koparka

Guard System rozpoczął poszukiwania maszyny zaraz po otrzymaniu zgłoszenia kradzieży. Pół godziny po rozpoczęciu, samochód namierzający podał pozycję skradzionej koparki. Po kilku minutach Policja dostała dokładną pozycję skradzionej Koparki. Firma, która była właścicielem koparki, dzięki systemowi GS-501 firmy Gannet Guard Systems S.A. odzyskała ją w bardzo krótkim czasie. Maszyna mogła wrócić do pracy.

SYSTEM:  GanTrack

Do znalezienia tego pojazdu użyliśmy naszego systemu GanTrack Gannet Guard.
gannet_gantrack

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

 

ODNALEZIONE:  Koparka

Guard System rozpoczął poszukiwania maszyny zaraz po otrzymaniu zgłoszenia kradzieży. Pół godziny po rozpoczęciu, samochód namierzający podał pozycję skradzionej koparki. Po kilku minutach Policja dostała dokładną pozycję skradzionej Koparki. Firma, która była właścicielem koparki, dzięki systemowi GS-501 firmy Gannet Guard Systems S.A. odzyskała ją w bardzo krótkim czasie. Maszyna mogła wrócić do pracy.

SYSTEM:  GanTrack

Do znalezienia tego pojazdu użyliśmy naszego sytemu GanTrack Gannet Guard.
gannet_gantrack