Koparka Kubota

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

 

ODNALEZIONE:  Koparka Kubota

region: Świętokrzyskie odnalezione w: 1 h 00 min

20 marca w godzinach późnowieczornych Centrala Gannet Guard Systems otrzymała zgłoszenie dotyczące przywłaszczenia koparki Kubota.

Mimo początkowego braku sygnałów z modułu GPS/GSM (prawdopodobne zagłuszanie przez złodziei), maszynę namierzono i jej pozycję monitorowano na bieżąco dzięki modułowi radiowemu wchodzącemu w skład systemu GanTotal. Koparka przemieszczała się drogą S7 na południe Polski. W efekcie prowadzonych działań ustalono, że Kubota była przewożona na skradzionej lawecie. Oba pojazdy zostały odholowane na policyjny parking.

OBSZAR ODNALEZIENIA:

SYSTEM:  GanTotal

Do znalezienia tego pojazdu użyliśmy naszego systemu GanTotal Gannet Guard.
gannet_gantotal

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

 
OBSZAR ODNALEZIENIA:

ODNALEZIONE:  Koparka Kubota

region: Świętokrzyskie found in: 1 h 00 min

20 marca w godzinach późnowieczornych Centrala Gannet Guard Systems otrzymała zgłoszenie dotyczące przywłaszczenia koparki Kubota.

Mimo początkowego braku sygnałów z modułu GPS/GSM (prawdopodobne zagłuszanie przez złodziei), maszynę namierzono i jej pozycję monitorowano na bieżąco dzięki modułowi radiowemu wchodzącemu w skład systemu GanTotal. Koparka przemieszczała się drogą S7 na południe Polski. W efekcie prowadzonych działań ustalono, że Kubota była przewożona na skradzionej lawecie. Oba pojazdy zostały odholowane na policyjny parking.

SYSTEM:  GanTotal

Do znalezienia tego pojazdu użyliśmy naszego sytemu GanTotal Gannet Guard.
gannet_gantotal

Odnalezione pojazdy po kradzieży

Poniżej prezentujemy przykłady pojazdów odnalezionych przy pomocy systemów radiowych oraz monitoringu GPS firmy Gannet Guard Systems.

Więcej o namierzaniu radiowym samochodów