poczta@gannet.pl

Koparka Kubota

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

Obszar odnalezienia

Mar 2021

Odnalezione: Koparka Kubota

  • region: Świętokrzyskie
  • odnalezione w: 1 h 00 min

20 marca w godzinach późnowieczornych Centrala Gannet Guard Systems otrzymała zgłoszenie dotyczące przywłaszczenia koparki Kubota.

Mimo początkowego braku sygnałów z modułu GPS/GSM (prawdopodobne zagłuszanie przez złodziei), maszynę namierzono i jej pozycję monitorowano na bieżąco dzięki modułowi radiowemu wchodzącemu w skład systemu GanTotal. Koparka przemieszczała się drogą S7 na południe Polski. W efekcie prowadzonych działań ustalono, że Kubota była przewożona na skradzionej lawecie. Oba pojazdy zostały odholowane na policyjny parking.

SYSTEM: GanTotal

GanTotal

Do znalezienia tego pojazdu użyliśmy naszego sytemu
GanTotal Gannet Guard.

zobacz szczegóły