poczta@gannet.pl

Leasingowana maszyna

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

Kwi 2005

Odnalezione: Leasingowana maszyna

Maszyna została oddana w leasing użytkownikowi na długi okres użytkowania. Maszyna została skradziona kilka dni przed końcem okresu leasingowania. Operacja poszukiwania zakończyła się jednak sukcesem. Dokładna pozycja położenia maszyny została określona przez samochód namierzający.

data zniknięcia:

20.04.2005, 09:00

data odnalezienia:

20.04.2005, 16:00