Łódź

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

 

ODNALEZIONE:  Łódź

W godzinach popołudniowych centrala alarmowa otrzymała zgłoszenie kradzieży łodzi wyposażonej w odbiornik GuardSystem. Tego samego popołudnia łódź została odnaleziona w odległości 50 kilometrów od miejsca kradzieży. Natychmiast po odszukaniu łodzi została ona przekazana Policji, celem zabezpieczenia.

SYSTEM:  GanTrack

Do znalezienia tego pojazdu użyliśmy naszego systemu GanTrack Gannet Guard.
gannet_gantrack

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

 

ODNALEZIONE:  Łódź

W godzinach popołudniowych centrala alarmowa otrzymała zgłoszenie kradzieży łodzi wyposażonej w odbiornik GuardSystem. Tego samego popołudnia łódź została odnaleziona w odległości 50 kilometrów od miejsca kradzieży. Natychmiast po odszukaniu łodzi została ona przekazana Policji, celem zabezpieczenia.

SYSTEM:  GanTrack

Do znalezienia tego pojazdu użyliśmy naszego sytemu GanTrack Gannet Guard.
gannet_gantrack