poczta@gannet.pl

Maszyna Caterpillar

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

Lut 2012

Odnalezione: Maszyna Caterpillar

  • region: województwo śląskie

W lutym 2012 dzięki modułowi GanTrack GS-501 Gannet Guard Systems zlokalizowało przywłaszczone trzy maszyny Caterpillar na terenie Śląska i przekazało je do leasingodawcy.

data zniknięcia:

09.02.2012, 12:00

data odnalezienia:

09.02.2012, 15:00