Maszyna JCB

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

 

ODNALEZIONE:  Maszyna JCB

14 października w godzinach porannych zostaliśmy powiadomieni o kradzieży maszyny JCB. Po kilku godzinach w asyście policji potwierdziliśmy ukrytą maszynę w zamkniętym pomieszczeniu na terenie podwarszawskiej posesji. Kolejny raz udowodniliśmy, że radiowy system lokalizacji GanTrack jest niezawodny w walce ze złodziejami.

SYSTEM:  GanTrack

Do znalezienia tego pojazdu użyliśmy naszego systemu GanTrack Gannet Guard.
gannet_gantrack

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

 

ODNALEZIONE:  Maszyna JCB

14 października w godzinach porannych zostaliśmy powiadomieni o kradzieży maszyny JCB. Po kilku godzinach w asyście policji potwierdziliśmy ukrytą maszynę w zamkniętym pomieszczeniu na terenie podwarszawskiej posesji. Kolejny raz udowodniliśmy, że radiowy system lokalizacji GanTrack jest niezawodny w walce ze złodziejami.

SYSTEM:  GanTrack

Do znalezienia tego pojazdu użyliśmy naszego sytemu GanTrack Gannet Guard.
gannet_gantrack