poczta@gannet.pl

Maszyna JCB

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

Paź 2010

Odnalezione: Maszyna JCB

  • region: województwo mazowieckie
  • odnalezione w: 2 godziny

Kolejna akcja poszukiwawcza zakończona sukcesem. Maszyna marki JCB została skradziona na terenie województwa mazowieckiego we wczesnych godzinach porannych. W ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia kradzieży jednostki naziemne, we współpracy z ekipami namierzającymi obiekt z samolotu podały jego dokładną pozycję Policji. Niedługo po tym maszyna zabezpieczona Guard Systemem wróciła do prawowitego właściciela

data zniknięcia:

18.10.2010, 07:00

data odnalezienia:

18.10.2010, 09:00