poczta@gannet.pl

Maszyna JCB 3CX

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

Cze 2012

Odnalezione: Maszyna JCB 3CX

  • region: Warszawa

Maszyna została skradziona z placu budowy na terenie Warszawy w godzinach nocnych. Szybka reakcja załogi namierzającej i bezbłędność systemu radiowego GanTrack – pozwoliły namierzyć skradzioną maszynę 20km od miejsca kradziezy w nieługim czasie po zgłoszeniu.

data zniknięcia:

06.06.2012

data odnalezienia:

06.06.2012, 03:00