Maszyna JCB 3CX

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

 

ODNALEZIONE:  Maszyna JCB 3CX

region: Warszawa

Maszyna została skradziona z placu budowy na terenie Warszawy w godzinach nocnych. Szybka reakcja załogi namierzającej i bezbłędność systemu radiowego GanTrack – pozwoliły namierzyć skradzioną maszynę 20km od miejsca kradziezy w niedługim czasie po zgłoszeniu.

SYSTEM:  GanTrack

Do znalezienia tego pojazdu użyliśmy naszego systemu GanTrack Gannet Guard.
gannet_gantrack

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

 

ODNALEZIONE:  Maszyna JCB 3CX

region: Warszawa

Maszyna została skradziona z placu budowy na terenie Warszawy w godzinach nocnych. Szybka reakcja załogi namierzającej i bezbłędność systemu radiowego GanTrack – pozwoliły namierzyć skradzioną maszynę 20km od miejsca kradziezy w niedługim czasie po zgłoszeniu.

SYSTEM:  GanTrack

Do znalezienia tego pojazdu użyliśmy naszego sytemu GanTrack Gannet Guard.
gannet_gantrack