poczta@gannet.pl

Maszyna JCB 4CX

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

Gru 2013

Odnalezione: Maszyna JCB 4CX

Maszyna została odnaleziona w godzinach nocnych ukryta na ciężarówce pod plandeką czekała na dalszy transport.

data zniknięcia:

18.12.2013, 17:00

data odnalezienia:

18.12.2013, 23:00