poczta@gannet.pl

Maszyna

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

Maj 2008

Odnalezione: Maszyna

Skradziona maszyna została odnaleziona przez załogę Guard Systems tego samego dnia, w którym nastąpiło zawłaszczenie mienia. Skradziony obiekt znajdował się na prywatnej posesji.

data zniknięcia:

06.05.2008, 08:00

data odnalezienia:

06.05.2008, 15:00