poczta@gannet.pl

Motocykl

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

Wrz 2004

Odnalezione: Motocykl

Motocykl skradziony w Baerum. Znaleziony na terenie gospodarstwa rolnego w policyjnym dystrykcie Follo. Znaleziono również i inne obiekty prawdopodobnie pochodzące z kradzieży.

data zniknięcia:

21.09.2004, 13:00

data odnalezienia:

21.09.2004, 18:00