poczta@gannet.pl

Renault Megane

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

Obszar odnalezienia

Mar 2022

Odnalezione: Renault Megane

Pod koniec marca otrzymaliśmy zgłoszenie o przywłaszczeniu we Francji Renault Megane należącego do jednej z polskich wypożyczalni samochodów.

data zniknięcia:

31.03.2022

data odnalezienia:

31.03.2022

Samochód zlokalizowano dzięki zamontowanemu w nim systemowi namierzania GanTotal, który łączy zalety lokalizacji GPS/GSM i radiowej. Megane zostanie zwrócone prawowitemu właścicielowi po zakończeniu procedur przewidzianych przepisami.

SYSTEM: GanTotal

GanTotal

Do znalezienia tego pojazdu użyliśmy naszego sytemu
GanTotal Gannet Guard.

zobacz szczegóły