poczta@gannet.pl

trzy maszyny JCB

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

Maj 2016

Odnalezione: trzy maszyny JCB

Na początku maja Centrala Alarmowa GGS dostała zgłoszenie przywłaszczenia 3 maszyn JCB. Dzięki szybkiej interwencji, dwie maszyny zostały zatrzymane w Polsce. Jedna z maszyn wyjechała na Ukrainę, ale również w niedługim czasie została zabezpieczona przez policję ukraińską.

data zniknięcia:

02.05.2016, 13:00

data odnalezienia:

03.05.2016, 13:00