trzy maszyny JCB

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

 

ODNALEZIONE:  trzy maszyny JCB

Na początku maja Centrala Alarmowa GGS dostała zgłoszenie przywłaszczenia 3 maszyn JCB. Dzięki szybkiej interwencji, dwie maszyny zostały zatrzymane w Polsce. Jedna z maszyn wyjechała na Ukrainę, ale również w niedługim czasie została zabezpieczona przez policję ukraińską.

SYSTEM:  GanTrack

Do znalezienia tego pojazdu użyliśmy naszego systemu GanTrack Gannet Guard.
gannet_gantrack

Odnalezione pojazdy z Gannet Guard Systems

 

ODNALEZIONE:  trzy maszyny JCB

Na początku maja Centrala Alarmowa GGS dostała zgłoszenie przywłaszczenia 3 maszyn JCB. Dzięki szybkiej interwencji, dwie maszyny zostały zatrzymane w Polsce. Jedna z maszyn wyjechała na Ukrainę, ale również w niedługim czasie została zabezpieczona przez policję ukraińską.

SYSTEM:  GanTrack

Do znalezienia tego pojazdu użyliśmy naszego sytemu GanTrack Gannet Guard.
gannet_gantrack